Indstillinger

Waldbrand-
gefahrenstufe
feuer

Velkommen til bjergenes sagnomspundne vildnis!

Harzen overrasker med et oprindeligt og mangfoldig bjerglandskab

Du kan vandre gennem tætte løv- eller nåletræskove, mellem klippeblokke eller langs med klippefremspring. Her lytter du til mosernes stilhed eller til sortspættes og gærdesmuttes fløjten. Nyd atmosfæren ved skvulpende bjergbække og und dig til sidst udsigten fra den sagnomspundne 1.141 m høje Bloksbjerg (på tysk Brocken).
Barsk klima og en mangfoldig geologi præger det nordligste tyske højland. Landskabet i Harzen gør dit besøg i en af Tysklands største skov-nationalparker til en særlig oplevelse.

 

Nationalpark Harz

Nationalparken i Harzen opstod ved sammenlæggning af to allerede eksisterende nationalparker: Nationalpark "Hochharz" (Sachsen-Anhalt), som blev grundlagt i 1990, og Nationalpark "Harz" (Niedersachsen), grundlagt i 1994. Hele nationalparken er næsten 25.000 Hektar stor.
Nationalparker er traditionsrige miljøbeskyttelsesområder. Allerede i 1872 blev den første nationalpark grundlagt, som befinder sig i Yellowstone-området i USA. I dag eksisterer mere end 4.000 nationalparke verden over og 16 af dem ligger i Tyskland.

Nationalparkernes opgaver

I fokus står beskyttelsen af alle naturlige processer. Mottoet for de 16 tyske nationalparker er, at lade "Natur være Natur".
Derved bliver værdifulde levesteder for mange sjældne dyre-og plantearter bibeholdt og udviklet.
Mennesker bliver dog ikke udelukket fra Områderne. Natur acceptable inddrivelser og miljøuddannelse samt de videnskabelige observationer af de naturlige processer er ligeså et af nationalparkernes mål.

Nationalpark Harz og dens mål

Også i Harzen kan beskyttede habitater udvikle deres naturlige dynamik. Livsprocesserne – opståen og opløsning – sker uden menneskets inflydelse. Forskellige skovsamfund, mose, bække, områder omkring klipper og dværgbuskheden i den skovfrie område på Bloksbjerget, kan udvikle sig uforstyrret. Nationalparken Harz ledsager disse processer med egen forskningsarbejde. Hvor menneskernes ingreb i naturen var for stor, forsøger nationalparken med hjælp af restaureringsprojekter at genskabe fugtighedsforholdene i moserne, at renaturere bække og åer eller støtte skovudviklingen. Enestående for en tysk nationalpark er lossens genetablæring. En anden opgave er, at fortælle menneskerne hvor smuk uberørt natur kan være. Der tilbydes mange arrangementer, hvor gæster sammen med nationalparkens medarbejder kan lære parken at kende. Men der er også muligt at opdage mange ting på egen hånd, f.x. ved at følge de mange vandrerveje eller løjper.

Waldbrand-
gefahrenstufe
feuer