Indstillinger

Waldbrandgefahrenstufe
feuer

Habitater

Beskyttede habitater kan udvikle deres naturlige dynamik

En nationalpark præget af skov

Nationalpark Harz er en af de største skov-nationalparke i Tyskland. Store vildtdyr som kronhjort, vildsvin og rådyr lever i de forskellige skovområder. Fra bøgeskove i lavere højder over bøge-rødgran-skove i mellemhøjden hen til de enestående naturlige rødgranskove på Harzens højest liggende arealer - skovstrukturens mangfoldighed imponerer på alle steder.

 

Bloksbjergtoppen

På toppen af Bloksbjerget vokser fra naturens hånd ingen skov. Træerne kan ikke trodse stormen i over 1.100 meters højde. I den dværgbusk- og græsrige bjerghede kan man lytte til fuglestemmer, f.x. kan man høre ringdrosselen synge.

 

Værdifulde mose i Harzen

Mosene i Harzen har bevaret deres oprindelighed. I dag har de en betydning for naturbeskyttelse og videnskab i hele Europa. Mosenes oprindelse hænger sammen med klimaet: I istiden førte fugtige og kølige forhold og jordbundens tilstand til sumpede områder, hvor planterne kun delvist blev opløst. Under specielle vilkår fortsætter moseopbygningen ved opvækst af forskellige tørvemoser, sådan at der blev dannet en højmose/myr, som nogle steder er mere end syv meter høj.

 

Bækker og åer

Klare bjergbække findes overalt i Nationalpark Harz. Susende bække former stadig bjergene - med stor kraft, som bliver meget tydeligt når der er højvand.
Vandet fra Harzens bække er koldt og iltrig. Man kan opdage mangfoldige strukturer i bækkenes og åernes forløb: Områder nær ved kilderne og de øvre løb er især præget af sten og blokke. Høj specialiserede insektlarver lever i det skvulpende vand. Vandstæren og bjergvipstjerten, som er fascinerende fuglearter, er beboerne af disse biotoper.

 

Klippefulde vildnis

På mange steder afveksler sig skov og klipper, enestående stenskulpturer og granitblokker, som ser ud som om de er kastet vild omkring. Her er riget af sjældene mosser og laver - et rig, som minder om Alperne eller det nordlige Skandinavien.

Waldbrandgefahrenstufe
feuer